STIPENDIET SOM UTVECKLAR ÖSTERSUNDS AFFÄRSLIV

Näringsidkarna startade redan 1884 som Östersunds Handels- och industriidkare­förening. Genom åren har föreningens verksamhet för­ändrats, alltid med målet att verka för goda förutsättningar för företagare och Östersunds utveckling.

När vi nu ser stora strukturförändringar och ändrade köpbeteenden som påverkar centrumhandeln, väljer vi att använda de medel som finns i föreningens förvaltning efter Gullan och Per Lalander till ett initiativ som får en positiv påverkan på Östersunds stadskärnas attraktionskraft. Vi kommer framgent satsa på utbildningar och föreläsningar som ska inspirera och stimulera utvecklingen av stadens affärsliv.

Bli medlem i Näringsidkarna och bidra till Östersunds utveckling.