ETT MEDLEMSSKAP I NÄRINGSIDKARNA ÖSTERSUND SMAKAR MER ÄN DET KOSTAR

Näringsidkarna är ideell förening som har som intresse att främja utveckling av handel och näringsliv i Östersund.

Ett medlemsskap innebär att du har möjlighet att gå på de föreläsningar och utbildningar som vi arrangerar till starkt rabatterat pris – i vissa fall utan kostnad.

Ett personligt medlemsskap i Näringsidkarna kan tecknas av privatperson för 200 kronor per kalenderår. För företag (juridiska personer) kostar medlemskapet 900 kr och ger upp till 5 platser på våra evenemang. Föreningen är momsbefriad. Inbetalning sker till PG-konto 36 90 52-6, vänligen ange namn på företag eller person.

Ja, jag vill bli medlem: