NÄRINGSIDKARNA – FÖRENINGEN FÖR
BÄTTRE AFFÄRER I ÖSTERSUND

Näringsidkarna är den ideella föreningen som vill vara med och driva utvecklingen i Östersunds stadskärna. Butiker och tjänsteföretag som verkar i staden sätter sin prägel på livet och upplevelsen.

Vi drivs av entusiasm och en tro på framtiden där stadskärnans verksamheter erbjuder mer och starkare upplevelser, högre service och närhet mellan människor. En kreativ utveckling. Och en utmaning som är till för att antas.
Välkommen till Näringsidkarna Östersund